Na co přispějete?

Program Dobrý start do života

Na celém světě zemře každý den mnoho dětí ve věku do 5 let, z toho 7 000 novorozenců. Mnoho jich umírá v prvním měsíci života, někteří se ale nedožijí ani svého druhého dne. Až 46% úmrtí nastává přímo při porodu nebo bezprostředně po něm.

Na vině jsou komplikace spojené s nízkou nebo dokonce žádnou dostupností zdravotní péče        a vyškolených zdravotníků, infekce či nemoci, proti kterým ale existuje očkování nebo léky. Problémem jsou také hygienické podmínky a nedostatek potřebného vybavení (bezpečný zdroj čisté vody, mýdlo na mytí rukou, generátor elektřiny, porodnické a diagnostické nástroje, deka nebo alespoň kus čisté látky na zabalení miminka apod.), podvýživa i nevzdělanost matek.

Program Dobrý start do života míří právě na tyto oblasti, jeho cílem je zabránit zbytečným úmrtím nejmenších dětí a zajistit jim tak bezpečný vstup do života. Snaží se toho dosáhnout například zajištěním:

 • vyškolených pracovníků nemocnic a zdravotnických center,
 • lepší zdravotní péče o matku i dítě před porodem, při porodu a po něm (včetně očkování i řádné registrace dítěte při narození),
 • základního vybavení novorozeneckých oddělení nemocnic v nejchudších zemích světa (vč. zdroje pitné vody) nebo
 • osvěty zaměřené na správnou péči o děti.
Dětem tak dává naději na zdravé dětství a lepší život.

Co se nakoupí?

Za peníze, kterými přispějete při vstupu na koncert, se nakoupí například tyto předměty/balíčky:

 • kostka mýdla (1 ks = cca 3 Kč), 
 • výbava porodní asistentky pro 1 bezpečný porod (těhotenský stetoskop a sterilní chirurgický oděv; 1 sada = 110 Kč), 
 • očkování proti neonatálnímu tetanu pro těhotnou ženu (3 dávky vakcíny, jehla, box pro bezpečnou likvidaci biologického materiálu = 13 Kč),
 • test na zjištění HIV (2 ks dostačující pro 1 budoucí matku = cca 30 Kč), 
 • základní antibiotika pro novorozence (pro 1 dítě = cca 8 Kč), 
 • očkování proti spalničkám (vakcína pro 1 dítě = cca 9 Kč), 
 • očkování proti dětské obrně (vakcína pro 1 dítě = cca 14 Kč), 
 • registrace při narození, vč. zkráceného rodného listu (pro 1 dítě = cca 25 Kč), 
 • hřejivá vlněná deka (1 ks = 156 Kč), 
 • porodní lůžko pro sterilní a bezpečný porod (1 ks = 14 409 Kč),
 • tablety Aquatabs na čištění vody (1 tableta k vyčištění 4 - 5 litrů vody = cca 9 Kč),
 • a další.

Více informací o tomto programu na www.dobrystartdozivota.cz.