Kde všude se bude zpívat? 

Které sbory se přidaly?