Na co jsme přispěli? 

Program Vzdělání dětí

Vzdělání znamená šanci na lepší budoucnost. Škola je pro děti základem života - získávají v ní nejen potřebné znalosti, ale také návyky a dovednosti důležité pro celý další život, včetně odpovědnosti a respektu k druhým. Přesto právě teď po celém světě chybí ve školních lavicích 59 milionů dětí.

Důvody jsou různé. Narodily se do nejchudších rodin, a tak musí místo školy pracovat. Žijí v oblastech, kde není bezpečno, jejich školy zničila válka nebo přírodní katastrofa. Menší šance na vzdělání mají také sirotci, děti s postižením a dívky, které byly jako děti provdány.

Každé dítě má však právo na vzdělání. Vedle záchrany dětských životů je proto hlavní prioritou UNICEF dostat všechny děti – chlapce i dívky – do školních lavic.

Jak UNICEF pomáhá v oblasti vzdělání?

 • Ve spolupráci s místními vládami usiluje o zrušení školného a povinnosti nosit školní uniformy, které si chudé rodiny často nemohou dovolit.
 • Dětem z chudých oblastí poskytuje základní školní pomůcky, jako jsou sešity, psací potřeby a batohy.
 • Vybavuje školy pitnou vodou a oddělenými toaletami pro chlapce a dívky.
 • Poskytuje stavební materiál a nářadí na stavbu nových nebo opravu poškozených škol.
 • V krizových oblastech zasažených válečným konfliktem nebo přírodní katastrofou staví školní stany nebo prefabrikované učebny, které dětem umožňují ve vzdělání pokračovat.
 • Zajišťuje přípravu učitelů a vybavení škol jednoduchým nábytkem a učebními pomůckami.

Vzdělání může být pro děti záchranou. Možnost chodit do školy jim poskytuje pocit normálnosti i v těch nejvíce zoufalých dobách a chrání je před různými formami násilí. Děti, které do školy nechodí, jsou snadnějších terčem zneužívání, vykořisťování a rekrutování do ozbrojených sil a skupin. Školní docházka s pravidelným denním režimem je pro ně také formou psychosociální pomoci. Kontakt s vrstevníky a s učiteli jim pomáhá překonat prožitá traumata

Udržet děti ve školách je kritické jak pro jejich vlastní budoucnost, tak i pro budoucnost jejich země. Bez přístupu ke vzdělání vyroste celá generace dětí bez znalostí a dovedností, které potřebují, aby v budoucnu mohly své zemi a její ekonomice přispět. Naopak budou-li moct děti chodit do školy, můžeme tak zajistit, že až vyrostou, budou chtít ve své zemi zůstat a budou ji lépe spravovat. Vzdělání tak může redukovat pravděpodobnost budoucích konfliktů.  

Co pomůžete dětem zajistit?

Za peníze ze vstupného se nakoupí například:  

 • výbava do školy (pro 1 dítě: batoh, 20 tužek a 10 sešitů, balení papíru - 100 ks, modelína = 373 Kč),
 • tužky pro celou školu (500 tužek = 350 Kč),
 • provizorní přístřešek (nepromokavá plachta 4x5m = 326 Kč),
 • pitná voda a sanitární pomůcky pro 3 děti (100 tablet na čištění vody, 36 mýdel, kanystr na pitnou vodu, vědro s víkem = 410 Kč),
 • tzv. zdravá škola (100 tužek, 100 školních sešitů, 100 odčervovacích tablet, 1 000 tablet na čištění vody = 1 183 Kč),
 • souprava pro dívky (3 tužky a sešit, 10 znovupoužitelných hygienických vložek, 100 tablet doplňku stravy s obsahem železa = 250 Kč),
 • sportovní sada (sada míčů na fotbal, 2 míče na basketball = 358 Kč),
 • neformální vzdělávání s vyškoleným učitelem vč. pomůcek (večerní výuka psaní, čtení a počítání pro 40 dětí = 3 017 Kč),
 • škola v krabici (kompletní sestava učebních a vzdělávacích pomůcek - 1 krabice = cca 4 448 Kč) nebo
 • stan pro krizové situace (1 stan = 54 319 Kč).

Více informací nejen o tomto programu a možnostech pomoci najdete na webu UNICEF.

Pro potřeby benefičního koncertu si také můžete stáhnout dokument s detailnějšími informacemi o tématu, které pak následně můžete využít při povídání, aby se diváci dozvěděli, pro koho zpíváte a proč. 

UNICEF (Dětský fond OSN) vznikl v roce 1946 jako Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci (United Nations International Children’s Emergency Fund) pro pomoc dětem postiženým 2. světovou válkou. V současnosti pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj od narození až do dospělosti. Největší část pomoci směřuje tam, kde je situace dětí nejtíživější. Za více než půlstoletí své činnosti pomohl UNICEF zachránit životy stovek milionů dětí.

Práce Dětského fondu OSN je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde více než 90 % ze získaných prostředků (na obr. konkrétní údaje z roku 2021). Více informací v Přehledu roku 2022.