Termíny

♫   Připojit se můžete od 1. 6. 2020 do 15. 2. 2021. (Jak?)

♫   Nejpozději do 15. 2. 2021 nám zašlete přesné místo, datum, čas konání koncertu a seznam účinkujících sborů.

♫   Do konce února Vám zašleme hotové plakáty (více v Pokynech).

♫   13.-20. 3. 2021 konání koncertů

♫   Nejpozději do 3. 4. 2021 prosím zašlete vybrané peníze na účet UNICEF (více v Pokynech).