Termíny

♫   Připojit se můžete od 1. 9. 2021 do 10.3. 2022. (Jak?)

♫   Nejpozději do 10.3. 2022 nám zašlete přesné místo, datum, čas konání koncertu a seznam účinkujících sborů.

♫   Do konce února Vám zašleme hotové plakáty (více v Pokynech).

♫   19. - 26. 3.  2022 - konání koncertů, konkrétní den si vyberte sami dle možností.

♫   Nejpozději do 3. 4. 2022 prosím zašlete vybrané peníze na účet UNICEF (více v Pokynech).